slide layer
slide layer
slide layer
slide layer

copyright

انواع بی دندانی و طرح درمان آنها توسط ایمپلنت


وقتی یک دندان از دست رفته باشد:

در این حالت راه حل قدیمی، تراش دندان های مجاور ناحیه بی دندانی برای جایگزینی تک دندان از دست رفته است (بریج).

این روش باعث عـدم دستـرسی بیمار جـهت بـهداشـت و تمیـزی دنـدان های مجـاور و در نتیجـه پوسیـدگی آنها می گـردد و همین تحلیل تدریجی استخوان در ناحیه بی دندانی را در بردارد.

برای برگـردانـدن دنـدان از دسـت رفـته و زیبــایی لبـخنـدتان می تـوانید از ایمپلنت های دندانی استفاده نمایید که در این روش بدون آسیب رساندن به دنـدان های مجاور می توان یک دنـدان را جایگزین نمود.

 

وقتی چند دندان از دست رفته باشد:


راه حل مرسوم استفاده از مقاومت دندانهای مجاور ناحیه بیدندانی برای ساخت پروتز متحرک می باشد. این پروتز دارای معایبی همچون سنگینی، فشار گیره ها به دندانهای پایه ، لق شدن دندان های مجاور و مستعد شدن دندانها برای پوسیدگی می باشد.

پیشنهاد:

بجای دندان های از دست رفته، از ایمپلنت استفاده کنید. می توانید یکی از دو طرح درمان پروتز ثابت یا متحرک متکی بر ایمپلنت را با توصیه دندانپزشک خود انتخاب کنید.

 

وقتی همه دندان ها از دست رفته باشد:

راه حل مرسوم استفاده از پروتزهای کاملا متحرک می باشد که مشکلاتی – از قبیل : لقی، احساس نکردن طعم غذا سختی تکلم و … را دارد.

پیشنهاد:

با ایمپلنت های دندانی می توان پس از کاشت و ثابت شدن پروتز در دهان لذت طبیعی زندگی راحتی و زیبایی را بازگرداند.

ایمپلنت

نحوه کاشت ایمپلنت و درمان

پس از ایجاد بی حسی موضـعی در ناحیه مـورد نظـر، با توجه به طرح درمان انتخابی و ضخامت استخوان، پایه ایمپلنت(fixture) در استخوان فـک قـرار می گیرد و بـرای این که ایمـپلنت با استـخوان پیوند خوبی برقرار کند به مدت 16 تا 24 هفته زمان لازم دارد .

پس از طی دوره پیوند با استخوان( اسئواینتگریشن )ایمـپلنت ها پایه و بستری مقاوم را برای طرح درمان انتخابی فراهم می آورند. در این مرحله تاج دندان یا همان (abutment) بر روی پایه قرار میگیرد و سپس روکش نهایی مشابه دندان چسبانده می شود.

قالب گیری از ایمپلنت جزء موارد حساس و دقیق در ساخت پروتز ایمپلنت می باشد ، بیمار می بایست کلیه دستورات دندانپزشک معالج را با دقت اجرا نماید .

 

 

نکاتی مفید برای بالا بردن میزان موفقیت درمان

* پس از کاشت ایمپلنت به مدت ۱روز از مسواک زدن در اطراف ناحیه عمل خودداری کنید.

* شستن دهان تا ۸ ساعت بعد از عمل جراحی توصیه نمی شود .

* بهتراست روز بعد ازجراحی، از دهان شویه استفاده گردد و بهترین محلول برای شستشوی دهان کلرهگزیـدین روزی ۳ مرتبه می باشد .

* نوشیـدن پس از جـراحی به راحتی امکان پذیر است، ولی در مورد خوردن باید دقت داشـته باشید که بی حسی اثر خود را از دست داده باشد.

* ایمپلنت های دنـدانی نیز همانند دنـدان های طبیعی به مراقبت نیازدارند زیرا پلاکت های میکروبی باعث عفونت لثه می شوند، بنابراین توصیه می شود از برس های بین دندانی، نخ دندان، مسواک و ترجیحا خمیر دندان مخصوص ایمپلنت استفاده گردد .

 

* افـرادی که از ایمپلنت استفاده می کنند، باید از کشیدن سیگار و نوشیدن قهوه و چای در سه روز اول پرهیز کنند ، به طور کلی استفاده از سیگار، مـواد مخـدر و مشـروبات الکلی موفقـیت کاشـت ایمپـلنت را کاهـش می دهند .